Jak zrušit povinné ručení?

Mnozí z nás jsou vlastníci motorového vozidla a teda také bychom měli mít uzavřené povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Není nepravděpodobné, že se setkáme s lepší nabídkou, nebo nás k ukončení pojištění můžou vést méně radostné důvody, jako je třeba odcizení vozidla. Ať už máte jakýkoliv důvod, existují pravidla, která musíte při tomto úkonu ze zákona dodržet. Za jakých okolností můžete dát své pojišťovně výpověď a kdy pojišťovna může vypovědět smlouvu vám? Pojistná smlouva může být ukončena několika způsoby. Na úvod si objasněme existenci dvou pojmů – zánik a výpověď pojištění. Pojištění můžezaniknout z různých důvodů. Výpověď, jako jednostranné a dobrovolné rozhodnutí jedné se smluvních stran ukončit smlouvu jej pouze jedním z důvodů zániku pojištění.

Zákonné důvody výpovědi povinného ručení (pozor, všechno písemnou formou!):

 • Výpověď ke konci pojistného období tzv. k výročí pojistné smlouvy.

Výpověď je třeba učinit písemně a musí být doručena pojišťovně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Pojištění zanikne s koncem pojistného období.

 • Výpověď do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy.

Bez udání důvodu, písemně. Pojištění zanikne po 8 dnech o doručení výpovědi pojišťovně.

 • Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události.

 • Výpověď do 1 měsíce od převodu pojistného kmene

Při doručení sdělení o převodu pojistného kmene (na jiného pojistitele) nebo jeho části nebo při zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele.

 • Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Pokud pojišťovna upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou nesouhlasí, může do jednoho měsíce od oznámení této změny vypovědět smlouvu. Pozor, neplatí, jedná-li se o úpravu pojistného z důvodu Bonus/Malus. Pojištění zanikne s koncem pojistného období.

Další zákonné důvody pro zánik povinného ručení:

 • Zánik z důvodu změny vlastníka pojištěného vozidla.

Změnu vlastnictví pojištěného vozidla je třeba pojišťovně doložit buď kupní smlouvou, nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele. Pojištění zaniká doručením oznámení pojišťovně.

 • Zánik z důvodu dočasného odhlášení z registru vozidel

Při dočasném vyřazení vozidla z evidence vozidel (neboli tzv. depozit) je třeba pojišťovně doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla. Dočasné vyřazení vozidla využívá vlastník vozidla tehdy, nechce-li po určitý časový úsek vozidlo užívat. Pojištění může zaniknout při uložení registračních značek do depozitu (i pokud by trvalo pouze jediný den).

 • Zánik z důvodu trvalého odhlášení z registru vozidel

Kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat, tzn., že skončilo na některém z vrakovišť a bylo ekologicky zlikvidováno.

 • Zánik z důvodu odcizení vozidla

Nutné předložit pojišťovně protokol od policie.

 • Zánik pojištění dohodou

Tzn. mezi pojistitelem a pojistníkem. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

 • Zánik pojištění v případě neplacení pojistného

Po nezaplacení pojistného po upomínce, může pojišťovna zrušit smlouvu, ale začne vymáhat dlužnou částku jinou cestou a přidá k ní i penále. I když někteří lidí využívají tuto možnost k ukončení smlouvy, může se takové nezaplacené povinné ručení mnohonásobně prodražit.

 

Pokud potřebujete již z jakéhokoliv důvodu vypovědět povinné ručení, můžete využít formuláře výpovědi na internetu.

Pokud chcete uzavřít nové pojištění, můžete již z pohodlí domova využít některého z mnoha internetových srovnávačů, které vám umožní během několika minut pomoci kalkulačky povinného ručení spočíst co nejvýhodnější typ pojištění.

Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *